• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА (публикуван на 20.02.2024 г.)

ПРОЕКТ ЗА СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА 2024 ГОДИНА (публикуван на 10.01.2024 г.)

ЗАПОВЕД № 216/26.02.2024 г. - Формула за разпределение на средства по единни разходни стандарти за образованието за 2024 г


СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА (публикуван на 15.09.2023 г.)

ПРОЕКТ ЗА СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА 2023 ГОДИНА (публикуван на 04.08.2023 г.)

ЗАПОВЕД № 1110/21.09.2023 г. - Формула за разпределение на средства по единни разходни стандарти за образованието за 2023 г.


ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА  (публикуван на 14.09.2022 г.)

ПЛАН ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ (публикуван на 29.04.2022 г.)

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2023 ГОДИНА (публикуван на 29.04.2022 г.)

СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА (публикуван на 19.04.2022 г.)

ПРОЕКТ НА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА  (публикуван на 10.03.2022 г.)

ЗАПОВЕД № 354/31.03.2022 г. - Формула за разпределение на средства по единни разходни стандарти за образованието за 2022 г.


План за финансово оздравяване на Община Балчик за периода 2021-2023 г.  (публикуван на 29.04.2021 г.)

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2021 г. (публикуван на 08.03.2021 г.)

Препис-Извлечение от Протокол № 18 / 25.02.2021 г. от заседание на Общински съвет Балчик, относно приемане на сборен бюджет на Община Балчик за 2021 г. (публикувано на 08.03.021 г.)

ЗАПОВЕД № 258/26.02.2021 г. - Формула за разпределение на средства по единни разходни стандарти за образованието за 2021 г.

СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА (публикуван на 01.03.2021 г.)

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2022 ГОДИНА (публикуван на 28.01.2021 г.)

ПРОЕКТ НА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА  (публикуван на 20.01.2021 г.)


СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА (публикуван на 12.02.2020 г.)

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2021 ГОДИНА (публикуван на 06.02.2020 г.)

ПРОЕКТ ЗА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА (публикуван на 10.01.2020 г.)

ЗАПОВЕД № 228/28.02.2020 г. - Формула за разпределение на средства по единни разходни стандарти за образованието за 2020 г. 


БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2020 ГОДИНА (публикуван на 15.03.2019 г.)

ПРОЕКТ ЗА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА (публикуван на 03.01.2019 г.)

ЗАПОВЕД № 245/27.02.2019 г. - Формула за разпределение на средства по единни разходни стандарти за образованието за 2019 г. 


БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2019 ГОДИНА (публикуван на 07.02.2018 г.)

СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА (публикуван на 05.02.2018 г.)

ПРОЕКТ ЗА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА (публикуван на 05.01.2018 г.)

ЗАПОВЕД № 186/02.03.2018 г. - Формула за разпределение на средства по единни разходни стандарти за образованието за 2018 г. БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2018 ГОДИНА (публикуван на 26.01.2017 г.)

СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА (публикуван на 06.02.2017 г.)

ПРОЕКТ ЗА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА (публикуван на 27.12.2016 г.)

ЗАПОВЕД № 120/27.02.2017 г. - Формула за разпределение на средства по единни разходни стандарти за образованието за 2017 г. БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2017 ГОДИНА (публикуван на 03.02.2016 г.)

СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА (публикуван на 01.02.2016 г.)

ПРОЕКТ ЗА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА (публикуван на 19.11.2015 г.)

ЗАПОВЕД № 201/29.02.2016 г. - Формула за разпределение на средства по единни разходни стандарти за образованието за 2016 г.


БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2016 ГОДИНА (публикуван на 18.02.2015 г.)

СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА (публикуван на 17.02.2015 г.)

ПРОЕКТ НА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА (публикуван на 10.11.2014 г.)


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г.  КЪМ 01.11.2014 Г.

БЮДЖЕТ ЗА 2014 ГОДИНА (публикуван на - 26.02.2014 г.)

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2015 ГОДИНА (публикуван на 24.02.2014 г.)

ПРОЕКТ НА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2014 ГОДИНА (публикуван на 20.01.2014 г.)

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛИНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ В ОБЩИНА БАЛЧИК ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ВЪВ ФУКНЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2014 Г. (PDF)


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2011 ГОДИНА КЪМ 30 ОКТОМВРИ

ПРОЕКТ НА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2010 ГОДИНА  СПРАВКИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 01.11.2010г.

КОРИГИРАН ПЛАН ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 01.11.2010г.

ПРОЕКТ НА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2011 ГОДИНА /дата на публикуване - 31.01.2011г./

ПРОЕКТ НА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2012 ГОДИНА /дата на публикуване - 19.01.2012г./

ПРОЕКТ НА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2013 ГОДИНА /дата на публикуване - 24.01.2013г./

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2013 ГОДИНА