• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 10.03.2022 г.


ПРОЕКТ ЗА СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА 2022 Г.

На заинтересованите физически и юридически лица се предоставя възможност до 25.03.2022 г. да представят своите предложения, мнения и препоръки по настоящия проект, като попълнят прикачения формуляр/анкета.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината mayor@balchik.bg и на фронт-офиса в сградата на Община Балчик.