• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА - обществено обсъждане на 11.07.2019 г.


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СЕС И ЧУЖДИ СРЕДСТВА ЗА 2017 г. (публикуван 07.08.2018г.)
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА - обществено обсъждане на 17.07.2018 г.


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СЕС И ЧУЖДИ СРЕДСТВА ЗА 2016 г. (публикуван 07.06.2017 г.)

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА - обществено обсъждане на 20.06.2017 г. (приет с решение 166 Протокол 12 от 29.06.2017 г. на Общински съвет)


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА - обществено обсъждане на 21.06.2016 г.


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА (PDF)

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА - обществено обсъждане на 22.04.2015 г.  (приет с решение 809 Протокол 50 от 28.04.2015 г. на Общински съвет)

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2014 ГОДИНА (xls)


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2013 ГОДИНА - обществено обсъждане на 19.06.2014 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА (xls)

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2011 ГОДИНА (xls)

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2011 г. ДО 31.12.2011 г.

ОТЧЕТ НА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2010 ГОДИНА

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2010 г. ДО 31.12.2010 г.

ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2010 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 ГОДИНА КЪМ 30.09.2010 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2009 ГОДИНА