• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 08.06.2016 г.

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА

ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г.


На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 36, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Балчик, председателят на Общински съвет Балчик и кмета на Община Балчик канят жителите на общината за обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г. и на сметките за средства от Европейския съюз на община Балчик за 2015 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 21.06.2016 г. от 15:00 часа в залата на общински съвет Балчик.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на Община Балчик.

 

С уважение, 

АТАНАС ЖЕЧЕВ

Председател

на Общински съвет

Балчик

Прикачени файлове: