• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 36, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Балчик, кметът на Община Балчик и председателят на Общински съвет Балчик канят жителите на общината на обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2014 г. и на сметките за средства от Европейския съюз.

Публичното обсъждане ще се проведе на 22 април 2015 г. от 16.00 часа в залата на Общински съвет Балчик.

Материалите по публичното обсъждане могат да се намерят в сайта на Община Балчик.     

Прикачени файлове: