• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

искане за преценяване на ОВОС за реализация на ИП свързано с укрепителни и противоерозионни мероприятия по склона на морето на ПИ 53120.106.438 по КК на м-ст "Фиш-фиш" землищото на с. Оброчище, с възложител "МСД ГРУП-ВАРНА" ООД.