• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
В писмо на кмета на Община Балчик Николай Ангелов до Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности се настоява в едномесечен срок да бъде издаден...