• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Общинският съвет в Балчик избра седемчленна комисия за изготвяне проект на Правилник за организацията и дейността си