• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Характеристиките на общината включват подразделите:

- местоположение

- природни ресурси

- население