• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Община Балчик спечели безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Оперативна програма „Регионално...