• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Община Балчик ще получи 221 064 лева за ремонт на брегоукрепващата дамба в частта й между буни 206 и 207.
Проект на Община Балчик е одобрен за финансиране по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 година, BG161PO001/3.1-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически...