• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) все още не е...