• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
На основание чл.24 ал.2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик кметът на Общината