• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
На основание чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети и чл. 53 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик кметът на Общината...
Уведомяваме всички лица, предоставящи услугата настаняване в място за настаняване или средство за подслон, че в изпълнение на §27 от Закона за местните данъци и такси са...