• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Еднократна такса от по 5 000 лева за издаване на разрешения за строеж на два ветроенергийни парка в района на селата Стражица, Кремена и Тригорци ще трябва да заплати «Тесса...
Община Балчик ще се включи в проекта на Министерството на образованието, младежта и науката за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата,
Общинският съвет утвърди финансирането на маломерни и слети паралелки в ОУ „Васил Левски” - с.Соколово, и ОУ „Г.С.Раковски” в с.Сенокос.
Общинският съветник д-р Маргарита Калинова ще бъде включена в комисията за изработване на Областна здравна карта, реши местният парламент,
Общинският съвет даде съгласие за отдаване под наем на части от имоти – публична собственост за поставяне на рекламно-указателни табели по улиците „Приморска”,
Предстои провеждането на публично оповестен конкурс за отстъпено право на строеж за изграждане на жилищни сгради в пет поземлени имота в квартал „Младост” на село...
Община Балчик ще извърши продажба чрез публичен търг на общински имот в района на вилна зона „Сборно място” с площ 864 кв.м.
Общинският съвет актуализира днес годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, приета с решение №498 от 29.01.2010г.
Кметът на общината Николай Ангелов да внесе предложение чрез НОИ до Министерски съвет за отпускане на две персонални пенсии на Франко Димитров и Сезгин Боянов, чиито...