• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
От 01 май 2014 г. подаване на ежемесечни декларации за реализирани нощувки по чл.116, ал.от Закона за туризма, заверка на хотелски регистри,