• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Общинският съвет в Балчик прие отчета на администрацията за касовото изпълнение на бюджета към 30 септември 2014 г. Към тази дата изпълнението на бюджета възлиза на 15 063 199 лева...