• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Проект на Община Балчик е одобрен за финансиране по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна...