• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на комплекс от дейности по проект „Ефективна и...