• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 ЦЕНТРАЛНО  ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - ДОБРИЧ

9300, гр. Добрич, бул. „Добруджа" № 4, ет.4, тел. 058 664764


ОБЯВА

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във военни формирования от състава на Военноморските сили


Със заповед № РД-01-236/10.07.2023 г., на командира на Военноморските сили, е разкрита процедура за обявяване на

80 (осемдесет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва::

№ по ред

Военно формирование

брой

№ по ред

Военно формирование

брой

1

в. ф. - 38920 - Варна

13

10

в. ф. - 24830 - Бургас

1

2

в. ф. - 22480 - Бургас

16

11

в. ф. - 34410 - Варна

3

3

в. ф. - 56080 - Варна

2

12

в. ф. - 26800 - Варна

6

4

в. ф. - 18360 - Бургас

12

13

в. ф. - 54830 - Варна

2

5

в. ф. - 28580 - Варна

3

14

в. ф. - 28430 - Каменар

1

6

в. ф. - 32140 - Варна

1

15

в. ф. - 22580 - Приселци

7

7

в. ф. - 56070 - Варна

1

16

в. ф. - 32300 - Варна

2

8

в. ф. - 57240 - Варна

1

17

в. ф. - 36940 - Варна

3

9

в. ф. - 32890 - Бургас

2

18

в. ф. - 38010 - Приселци

4

Всичко

80

Срок за подаване на заявленията до 18.08.2023 г.

Повече информация може да получите от офиса за военен отчет към общината или на телефон: 0888/ 321 253, както от сайтовете на:

Централно военно окръжие: www.comd.bg и

Министерство на отбраната: www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. "Добруджа" № 4, ет. 4, тел. 058/664 764 и 0882/552 019, където се подават необходимите документи.