ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 93/ 31.01.23 г. е допуснато изработването  на ПУП - План за застрояване за ПИ 39459.505.704 и ПИ 39459.505.703 по КК област Добрич, община Балчик, с. Кранево,  м. "Поляните"  с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ- 2060-4/11.01.23 г. Прикачени файлове: