• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1468/ 09.11.22 г. е допуснато изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.506.161  по КК на с. Кранево, общ. Балчик,
м-т. „Поляните", в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-17/ 17.10.22  г.       Прикачени файлове: