• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1115/ 30.08.22 г. е ПУП-План за застрояване за  ПИ 39459.506.75 по КК на м-т „Поляните",
с. Кранево, Община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване „Ов1", така както е показано с черен, червен и син цвят в графичната част, представляваща неразделна част от настоящата заповед. ., съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-20/ 09.05.22 г.   
Прикачени файлове: