Вижте актуалния списък на съставите на СИК към 29.09.2022 г. --> ТУК.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
Добрич, 02.09.2022

ОТНОСНО: назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на Община Балчик при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022г.

Постъпила е преписка за състава на СИК на територията на Община Балчик от Кмета на Община Балчик с Вх. №84-НС от 30.08.2022 г. Към предложението са представени изискуемите документи, съгласно Решение №1281-НС от 16.08.2022г. на ЦИК, а именно:


Предложение с имена, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията, която ги предлага и телефон за връзка. Приложен е списък на резервните членове, предложенията от участващите в консултациите партии и коалиции, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаване на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022г., пълномощни на представляващите партиите и коалициите лица участвали в преговорите, както и адрес, телефон и лице за контакт, протокол за проведените консултации от 23.08.2022г., подписан от всички участващи в консултациите представители на партии и коалиции, както и съобщения за провеждане на консултациите.


Предложението на Кмета на Община Балчик отговаря на изискването на чл. 91, ал. 8 от ИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на съставите на СИК на територията на Община Балчик.


Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от ИК и съгласно т. 23, буква „а" от Решение №1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК и Решение №17- НС от 18.08.2022г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район - Добрички

Р Е Ш И:

  1. НАЗНАЧАВА съставите на  СИК за Община Балчик, съгласно Приложение №1
  2. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове на СИК в Община Балчик, съгласно Приложение №2

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 02.09.2022 в 18:30 часа

Свързани решения:

17-НС/18.08.2022

Приложение №1 към Решение №55-НС/02.09.2022  на РИК ДобричНаселено място

СИК №

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Партия/Коалиция

Балчик

080300001

председател

Катерина  Красимирова Янкова

ПП

Балчик

080300001

зам.-председател

Нина Пенкова Митева

ДПС

Балчик

080300001

секретар

Албена Константинова Златева

БСП

Балчик

080300001

член

Пламен Сидеров Тодоров

ПП

Балчик

080300001

член

Цветанка Кръстева Петрова

ГЕРБ

Балчик

080300001

член

Назмие Исмаилова Хаджиева

ГЕРБ

Балчик

080300001

член

Севгинар Юсеин Алиева

ИТН

Балчик

080300001

член

Боян Ангелов Василев

ДБО

Балчик

080300001

член

Татяна Енчева Великова-Александрова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Балчик

080300002

председател

Зоица Йорданова Шалтева

ГЕРБ

Балчик

080300002

зам.-председател

Йоана Анастасова Димитрова

ПП

Балчик

080300002

секретар

Атанас Петров Петров

ДБО

Балчик

080300002

член

Красимир Янков Янков

ПП

Балчик

080300002

член

Гюлтерие Салиева Ахмедова

ГЕРБ

Балчик

080300002

член

Зехра Мехмедова Ибрямова

ДПС

Балчик

080300002

член

Добромира Иванова  Стоянова

БСП

Балчик

080300002

член

Емил Ценов Маринов

ИТН

Балчик

080300002

член

Стелияна Костадинова Иванова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Балчик

080300003

председател

Лилия  Димитрова Станева

ПП

Балчик

080300003

зам.-председател

Жеко Бориславов Бобев

ИТН

Балчик

080300003

секретар

Лада Душанова Ангелова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Балчик

080300003

член

Пламен Маринов Пенчиков

ПП

Балчик

080300003

член

Десислава Радева Тодорова

ГЕРБ

Балчик

080300003

член

Калоян Красимиров Ставрев

ГЕРБ

Балчик

080300003

член

Сесил Гюналова Кемалова

ДПС

Балчик

080300003

член

Иван  Николов  Анещев

БСП

Балчик

080300003

член

Здравко Иванов Тонков

ДБО

Балчик

080300004

председател

Елчин Мустафа Мехмедова

ГЕРБ

Балчик

080300004

зам.-председател

Евгения  Атанасова  Добрева

БСП

Балчик

080300004

секретар

Ирина Станимирова Петрова-Цветкова

ПП

Балчик

080300004

член

Марияна Григорава Петрова

ПП

Балчик

080300004

член

Силвия Великова Костадинова

ПП

Балчик

080300004

член

Бехти Бейхадинов Юсуфов

ДПС

Балчик

080300004

член

Любка Атанасова Николова

ИТН

Балчик

080300004

член

Веселина Андонова Великова

ДБО

Балчик

080300004

член

Стоян Петров Петков

ВЪЗРАЖДАНЕ

Балчик

080300005

председател

Огюн Реджебов Тахиров

ГЕРБ

Балчик

080300005

зам.-председател

Светлозара Петрова Палабуйкова

ДБО

Балчик

080300005

секретар

Стояна Йорданова Георгиева

ПП

Балчик

080300005

член

Йоанна Антонова Дженкова

ПП

Балчик

080300005

член

Димитрина Господинова Чобанова

ПП

Балчик

080300005

член

Леман Исмаилова Мустафова

ДПС

Балчик

080300005

член

Петя  Стоянова  Николова

БСП

Балчик

080300005

член

Димитър Ангелов Колев

ИТН

Балчик

080300005

член

Станислава Христова Жечева

ВЪЗРАЖДАНЕ

Балчик

080300006

председател

Виолета Георгиева Димитрова

ИТН

Балчик

080300006

зам.-председател

Светлана Драгомирова Стефанова

ГЕРБ

Балчик

080300006

секретар

Галина Тодорова Иванова

ПП

Балчик

080300006

член

Росица Богданова Дечева

ПП

Балчик

080300006

член

Анна Бончева Димитрова

ГЕРБ

Балчик

080300006

член

Елчин Халимов Ибрямов

ДПС

Балчик

080300006

член

Татяна Марева Василева

БСП

Балчик

080300006

член

Петю Добрев Пенчев

ДБО

Балчик

080300006

член

Мариана Върбанова Иванов

ВЪЗРАЖДАНЕ

Балчик

080300007

председател

Пламен Маринов Петров

ДБО

Балчик

080300007

зам.-председател

Ивелина Йорданова Панайотова

ГЕРБ

Балчик

080300007

секретар

Димитричка Николова Ганчева

ИТН

Балчик

080300007

член

Марин Янков Ралев

ПП

Балчик

080300007

член

Садри Осман Алиев

ПП

Балчик

080300007

член

Красимира Иванова Събева

ГЕРБ

Балчик

080300007

член

Мариана Асенова Инджева

ДПС

Балчик

080300007

член

Александър Галинов Ангелов

БСП

Балчик

080300007

член

Теодора Иванова Душкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Балчик

080300008

председател

Милена Димитрова Димитрова

БСП

Балчик

080300008

зам.-председател

Ирина Тодорова Андреева

ИТН

Балчик

080300008

секретар

Красимира Янакиева Ралева

ПП

Балчик

080300008

член

Станислава Атанасова Митева

ПП

Балчик

080300008

член

Красимира Димитрова Янакиева

ГЕРБ

Балчик

080300008

член

Славена Костова Стефанова

ГЕРБ

Балчик

080300008

член

Танер Еркал Шаин

ДПС

Балчик

080300008

член

Нели Атанасова Генчева

ДБО

Балчик

080300008

член

Анелия Стоянова Атанасова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Балчик

080300009

председател

Димитринка  Илиева  Станчева

БСП

Балчик

080300009

зам.-председател

Силвия Панкова Божидарова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Балчик

080300009

секретар

Миглена Александрова Николова

ГЕРБ

Балчик

080300009

член

Стефани Стилиянова Илиева

ПП

Балчик

080300009

член

Веселина  Петрова Анастасова

ПП

Балчик

080300009

член

Маргарита Димитрова Николова

ГЕРБ

Балчик

080300009

член

Левент Синанов Раимов

ДПС

Балчик

080300009

член

Ивелин Димов Колев

ИТН

Балчик

080300009

член

Димитър Симеонов Анестев

ДБО

Балчик

080300010

председател

Нели Стефанова Иванова

ПП

Балчик

080300010

зам.-председател

Райна Пламенова  Петкова

БСП

Балчик

080300010

секретар

Мария Елена Димитрова Василева

ВЪЗРАЖДАНЕ

Балчик

080300010

член

Деница  Илиева Андреева

ПП

Балчик

080300010

член

Калина Любомирова Иванова

ГЕРБ

Балчик

080300010

член

Веселина Марева Василева

ГЕРБ

Балчик

080300010

член

Перихан Ахмедова Демирова

ДПС

Балчик

080300010

член

Васил Михайлов Димитров

ИТН

Балчик

080300010

член

Георги Маринов Бонев

ДБО

Балчик

080300011

председател

Светлана  Тодорова Лазарова

БСП

Балчик

080300011

зам.-председател

Ивелина Стефанова Василева

ИТН

Балчик

080300011

секретар

Мариана Георгиева Иванова

ГЕРБ

Балчик

080300011

член

Румяна Иванова Петкова

ПП

Балчик

080300011

член

Стефка Симеонова Великова

ПП

Балчик

080300011

член

Белкис Хасанова Салиева

ГЕРБ

Балчик

080300011

член

Сежда Закир Мехмедова

ДПС

Балчик

080300011

член

Ивелин Георгиев Цветков

ДБО

Балчик

080300011

член

Уляна Енчева Колева

ВЪЗРАЖДАНЕ

Балчик

080300012

председател

Мирослава Илиева Генова

ПП

Балчик

080300012

зам.-председател

Денка Христова Иванова

ГЕРБ

Балчик

080300012

секретар

Невин Нихатова Шаин

ДПС

Балчик

080300012

член

Стойка Димитрова Георгиева

ПП

Балчик

080300012

член

Мариана Драганова Димитрова

ГЕРБ

Балчик

080300012

член

Албена Христова Войчева - Петкова

БСП

Балчик

080300012

член

Айтен Салиева Демирова

ИТН

Балчик

080300012

член

Йорданка Димитрова Георгиева

ДБО

Балчик

080300012

член

Петя Петрова Манолова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Балчик

080300013

председател

Кристина Керчева Стоянова

ПП

Балчик

080300013

зам.-председател

Силвия Даниелова Палабуйкова

ДБО

Балчик

080300013

секретар

Валентина Стоянова Стефанова

ГЕРБ

Балчик

080300013

член

Недка Георгиева Тодорова

ПП

Балчик

080300013

член

Елена Иванова Здравкова

ГЕРБ

Балчик

080300013

член

Тюркян Мюзелеф Бейтула

ДПС

Балчик

080300013

член

Таня  Иванова  Миновска

БСП

Балчик

080300013

член

Емил Венциславов Господинов

ИТН

Балчик

080300013

член

Желка Стелиянова Симеонова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Балчик

080300014

председател

Евдокия Тодорова Попова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Балчик

080300014

зам.-председател

Галина  Василева Мирчева

БСП

Балчик

080300014

секретар

Росица Петрова Димова

ПП

Балчик

080300014

член

Марина Вълева Станева

ПП

Балчик

080300014

член

Мая Григорова Иванова

ГЕРБ

Балчик

080300014

член

Николай Енчев Стефанов

ГЕРБ

Балчик

080300014

член

Сеза Салиева Хасанова

ДПС

Балчик

080300014

член

Кремена Василева Янчева

ИТН

Балчик

080300014

член

Милена Симеонова Георгиева

ДБО

Балчик-МБАЛ

080300015

председател

Енчо Николов Стефанов

ГЕРБ

Балчик-МБАЛ

080300015

зам.-председател

Румяна Павлова Атанасова

ПП

Балчик-МБАЛ

080300015

секретар

Радостина Енчева Енчева

ИТН

Балчик-МБАЛ

080300015

член

Семра Шериф Адил

ДПС

Балчик-МБАЛ

080300015

член

Живка  Иванова  Анещева

БСП

Балчик-МБАЛ

080300015

член

Тинка Борисова Тодорова

ДБО

Балчик-МБАЛ

080300015

член

Ивелина Желязкова Симеонова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Безводица

080300016

председател

Веселин Иванов Маринов

ГЕРБ

Безводица

080300016

зам.-председател

Валентин  Иванов Стоянов

ПП

Безводица

080300016

секретар

Милен Младенов Господинов

ДПС

Безводица

080300016

член

Александър Георгиев Асенов

БСП

Безводица

080300016

член

Параскева Димитрова Господинова

ИТН

Безводица

080300016

член

Шукрян Мюзелеф Юсуф

ДБО

Безводица

080300016

член

Ивелина Валентинова Димова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Бобовец

080300017

председател

Мариан Иванов Стефанов

ДПС

Бобовец

080300017

зам.-председател

Васил Йорданов Николов

ГЕРБ

Бобовец

080300017

секретар

Юсеин Орхан  Юсеин

ПП

Бобовец

080300017

член

Ерджан Юсейнов Алиев

БСП

Бобовец

080300017

член

Зюлейдин Зюбейдин Демиров

ИТН

Бобовец

080300017

член

Смилена Христова Амерова

ДБО

Бобовец

080300017

член

Мариела Сашева Банкова-Петкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Гурково

080300018

председател

Йоана Панайотова Банкова

ДБО

Гурково

080300018

зам.-председател

Петьо Георгиев Иванов

ГЕРБ

Гурково

080300018

секретар

Ивайло Пламенов Джилянов

ПП

Гурково

080300018

член

Пламен Мишев Щерев

ДПС

Гурково

080300018

член

Иванка Димова  Андреева

БСП

Гурково

080300018

член

Михаил Иванов Душков

ИТН

Гурково

080300018

член

Величка Кирилова Чалъкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Дропла

080300019

председател

Ясен Стефанов Янев

ДПС

Дропла

080300019

зам.-председател

Ана Иванова Колева

ГЕРБ

Дропла

080300019

секретар

Стефка Михаилова Кирилова

ПП

Дропла

080300019

член

Гинка  Симеонова Господинова

БСП

Дропла

080300019

член

Нейчо Александров Нейчев

ИТН

Дропла

080300019

член

Генадий Петев Пенчев

ДБО

Дропла

080300019

член

Красимир Маринов Тодоров

ВЪЗРАЖДАНЕ

Дъбрава

080300020

председател

Петър Христов Димитров

ПП

Дъбрава

080300020

зам.-председател

Татяна Димитрова Енчева

ГЕРБ

Дъбрава

080300020

секретар

Метин Ибрям Ахмед

ДПС

Дъбрава

080300020

член

Димитър Илиев  Димитров

БСП

Дъбрава

080300020

член

Галя Маринова Шакир

ИТН

Дъбрава

080300020

член

Мария Калева Береза

ДБО

Дъбрава

080300020

член

Веселин Мирославов Димитров

ВЪЗРАЖДАНЕ

Змеево

080300021

председател

Камелия Янкова Илиева

ИТН

Змеево

080300021

зам.-председател

Биляна Георгиева Христова

ПП

Змеево

080300021

секретар

Марин Енчев Маринов

ГЕРБ

Змеево

080300021

член

Фетие Гюрсел Расимова

ДПС

Змеево

080300021

член

Иванка Стоянова Жечева

БСП

Змеево

080300021

член

Виолета Стефанова Дучева

ДБО

Змеево

080300021

член

Илиян Насер Бериша

ВЪЗРАЖДАНЕ

Кранево

080300022

председател

Мирела Миланова Благоева

ИТН

Кранево

080300022

зам.-председател

Радка Колева Караиванова-Тодорова

ГЕРБ

Кранево

080300022

секретар

Тихомира Йорданова Тодорова

ПП

Кранево

080300022

член

Димитър Илков Илиев

ПП

Кранево

080300022

член

Мариела Антонова Димитрова

ГЕРБ

Кранево

080300022

член

Алекси Йорданов Алексиев

ДПС

Кранево

080300022

член

Мирослав  Неделчев Маринов

БСП

Кранево

080300022

член

Калин Иванов Господинов

ДБО

Кранево

080300022

член

Златина Михайлова Христова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Кремена

080300023

председател

Несрин Халил Минчева

ПП

Кремена

080300023

зам.-председател

Хасан Расим Ибров

ДПС

Кремена

080300023

секретар

Гергана Томова Стоянова

ГЕРБ

Кремена

080300023

член

Александър Денчев Попов

БСП

Кремена

080300023

член

Спаска Илиева Симеонова

ИТН

Кремена

080300023

член

Таня Станчева Шопска

ДБО

Кремена

080300023

член

Дилян Георгиев Димитров

ВЪЗРАЖДАНЕ

Ляхово

080300024

председател

Медне Джевджет Адем

ДПС

Ляхово

080300024

зам.-председател

Тюркян Осман Хасанова

ПП

Ляхово

080300024

секретар

Тюнчер Адем Амедов

БСП

Ляхово

080300024

член

Красимир Василев Сребков

ГЕРБ

Ляхово

080300024

член

Зюбейдин Демиров Ибишев

ИТН

Ляхово

080300024

член

Незджан Шавидинова Ахмедова

ДБО

Ляхово

080300024

член

Траянка Георгиева Транулова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Царичино

080300025

председател

Галин Събев Ганчев

ГЕРБ

Царичино

080300025

зам.-председател

Кръстинка Василева Михайлова-Георгиева

БСП

Царичино

080300025

секретар

Петранка Николова Стойчева

ПП

Царичино

080300025

член

Алкин Реджебов Ибрямов

ДПС

Царичино

080300025

член

Стоянка Тодорова Събева

ИТН

Царичино

080300025

член

Ажлян Бекир Сали

ДБО

Царичино

080300025

член

Петя Христова Цветкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Оброчище

080300026

председател

Доротея Борисова Петкова

БСП

Оброчище

080300026

зам.-председател

Жанета Георгиева Димова

ГЕРБ

Оброчище

080300026

секретар

Дида Парушева Петкова

ПП

Оброчище

080300026

член

Пламена Галинова Петрова

ПП

Оброчище

080300026

член

Ивелина Димитрова Иванова

ГЕРБ

Оброчище

080300026

член

Димитър Иванов Радков

ДПС

Оброчище

080300026

член

Виолета Богданова Стойнева-Добрева

ИТН

Оброчище

080300026

член

Диана Тодорова Гунчева

ДБО

Оброчище

080300026

член

Цонка Георгиева Петрова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Оброчище

080300027

председател

Галя Димитрова Иванова

ГЕРБ

Оброчище

080300027

зам.-председател

Сияна  Галинова Петрова

ПП

Оброчище

080300027

секретар

Насуф Яшар Рашид

ДПС

Оброчище

080300027

член

Анка Русева Димова

ПП

Оброчище

080300027

член

Ирина Тодорова Пенчева

ГЕРБ

Оброчище

080300027

член

Галин Василев  Гандев

БСП

Оброчище

080300027

член

Анелия Богданова Димитрова

ИТН

Оброчище

080300027

член

Деметра Веселинова Атанасова

ДБО

Оброчище

080300027

член

Радка Геориева Титева-Василева

ВЪЗРАЖДАНЕ

Рогачево

080300028

председател

Светлина Георгиева Вълкова

ПП

Рогачево

080300028

зам.-председател

Асен Борисов Иванов

ВЪЗРАЖДАНЕ

Рогачево

080300028

секретар

Галена Маринова Кондова-Добрева

ГЕРБ

Рогачево

080300028

член

Севгин Реджебов Расимов

ДПС

Рогачево

080300028

член

Таня Тодорова Стефанова

БСП

Рогачево

080300028

член

Мария Йовова Димитрова

ИТН

Рогачево

080300028

член

Светослава Василева Коларова

ДБО

Преспа

080300029

председател

Стефка Илиева Димитрова

ПП

Преспа

080300029

зам.-председател

Хасибе Расим Махмуд

ДПС

Преспа

080300029

секретар

Светла Дойчева Маринова

ГЕРБ

Преспа

080300029

член

Валентина Димитрова  Попова

БСП

Преспа

080300029

член

Анна Желязкова Канаврова

ИТН

Преспа

080300029

член

Мария Андреева Горчева

ДБО

Преспа

080300029

член

Петър Петков Иванов

ВЪЗРАЖДАНЕ

Сенокос

080300030

председател

Пламена Димитрова Йорданова

ГЕРБ

Сенокос

080300030

зам.-председател

Тодор Гичев Цанев

ПП

Сенокос

080300030

секретар

Боян Костов Коларов

ДБО

Сенокос

080300030

член

Самет Исмет Юсуф

ДПС

Сенокос

080300030

член

Здравка Йорданова Денчева

БСП

Сенокос

080300030

член

Анка Янева Стоянова

ИТН

Сенокос

080300030

член

Галина Иванова Колева- Шилер

ВЪЗРАЖДАНЕ

Карвуна-ДПБ

080300031

председател

Георги Йорданов  Колев

БСП

Карвуна-ДПБ

080300031

зам.-председател

Валентин Дойчев Георгиев

ПП

Карвуна-ДПБ

080300031

секретар

Станислав Красимиров Михайлов

ДПС

Карвуна-ДПБ

080300031

член

Добрин Василев Добрев

ГЕРБ

Карвуна-ДПБ

080300031

член

Валентина Панчева Иванова

ИТН

Карвуна-ДПБ

080300031

член

Стелиян Пенков Стоянов

ДБО

Карвуна-ДПБ

080300031

член

Илияна Данаилова Русева

ВЪЗРАЖДАНЕ

Соколово

080300032

председател

Десислава Петкова Радева-Хасанова

ДПС

Соколово

080300032

зам.-председател

Дарина Валентинова Крумова

ДБО

Соколово

080300032

секретар

Анелия Георгиева Иванова

ИТН

Соколово

080300032

член

Марийка Маркова Колева

ПП

Соколово

080300032

член

Мартин Веселинов Стоянов

ПП

Соколово

080300032

член

Дарин Стефанов Гайдарджиев

ГЕРБ

Соколово

080300032

член

Джейлям Петрова Расимова

ДПС

Соколово

080300032

член

Анка Димитрова  Колева

БСП

Соколово

080300032

член

Сибел Себайдин Али

ВЪЗРАЖДАНЕ

Стражица

080300033

председател

Иветта Гайковна Власова

ПП

Стражица

080300033

зам.-председател

Василка Желязкова Тенева

ДПС

Стражица

080300033

секретар

Силвия Атанасова Тодорова

ГЕРБ

Стражица

080300033

член

Елена Петрова Петкова

БСП

Стражица

080300033

член

Антон Петров Андонов

ИТН

Стражица

080300033

член

Ошнур Бекиров Салиев

ДБО

Стражица

080300033

член

Георги Игнатов Жечев

ВЪЗРАЖДАНЕ

Тригорци

080300034

председател

Галя Ангелова Атанасова

ПП

Тригорци

080300034

зам.-председател

Ради Ангелов Александров

ДПС

Тригорци

080300034

секретар

Светла Георгиева Христова

ГЕРБ

Тригорци

080300034

член

Миланка Костадинова  Филева

БСП

Тригорци

080300034

член

Доника Веселинова Станева

ИТН

Тригорци

080300034

член

Марийка Игнатова Филева

ДБО

Тригорци

080300034

член

Александра Петрова Димитрова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Храброво

080300035

председател

Несрин Сервет Хюсеин

ДПС

Храброво

080300035

зам.-председател

Валентина Райнова Петрова

ПП

Храброво

080300035

секретар

Руска Георгиева Петрова

БСП

Храброво

080300035

член

Нели Илиева Станкова

ГЕРБ

Храброво

080300035

член

Петьо Димитров Петков

ИТН

Храброво

080300035

член

Парешка Симеонова Медарова

ДБО

Храброво

080300035

член

Анна Христова Башева

ВЪЗРАЖДАНЕ

Църква

080300036

председател

Валя Василева Митева

ВЪЗРАЖДАНЕ

Църква

080300036

зам.-председател

Лида Николова Панчева

ГЕРБ

Църква

080300036

секретар

Венцислав Рафаилов Дучев

ДБО

Църква

080300036

член

Парешка Петкова Димитрова-Оприш

ПП

Църква

080300036

член

Анка Спирова Радкова

ДПС

Църква

080300036

член

Яница  Николова Димова

БСП

Църква

080300036

член

Петя Атанасова Токанова

ИТН

СБР Тузлата

080300037

председател

Нена Стойкова Андреева

ГЕРБ

СБР Тузлата

080300037

зам.-председател

Иван  Ивов  Пашанов

ПП

СБР Тузлата

080300037

секретар

Росена  Атанасова Дамянова

БСП

СБР Тузлата

080300037

член

Кязим Исмет Осман

ДПС

СБР Тузлата

080300037

член

Женя Хараламбиева Христова

ИТН

СБР Тузлата

080300037

член

Мария Василева Стайкова

ДБО

СБР Тузлата

080300037

член

Цонка Делева Великова

ВЪЗРАЖДАНЕ

СБР Медика Албена

080300038

председател

Невяна Петрова Димитрова

ГЕРБ

СБР Медика Албена

080300038

зам.-председател

Жулиета Колева Цонева

ПП

СБР Медика Албена

080300038

секретар

Енгин Исметов Идризов

ДПС

СБР Медика Албена

080300038

член

Димитричка Петрова  Николова

БСП

СБР Медика Албена

080300038

член

Мартина Красимирова Стойкова

ИТН

СБР Медика Албена

080300038

член

Стоянка Петрова Стоянова

ДБО

СБР Медика Албена

080300038

член

Събка Маринова Маринова

ВЪЗРАЖДАНЕ

  
  
    

Приложение №2 към Решение № 55-НС/02.09.2022  на РИК Добрич

Име, презиме, фамилия

Партия/КоалицияКрасимир Иванов Кирчев

ГЕРБПенчо Иванов Пенчев

ГЕРББорислав Пенков Димов

ГЕРБМихаил Иванов Душков

ГЕРБВиолета Георгиева Демирева

ГЕРБГергана Калчева Георгиева

ГЕРБРумяна Борисова Тодорова

ГЕРБАна Иванова Колева

ГЕРБСавина Димчева Анастасова

ГЕРБЕлка Георгиева Тодорова

ГЕРБСилвия Иванова Симеонова

ГЕРБАнка Йорданова Сълева

ГЕРБЖени Недкова Джилянова

ГЕРБНиколай Ганев Колев

ГЕРБИва Владимирова Георгиева

БСПСилвия Господинова  Василева

БСПДесислава Георгиева  Жекова

БСП