• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Списък на членовете на СИК към 29.09.2022 г., съгласно решения на РИК и извършени замени.


Решение/Дата СИК № Длъжност  Име, презиме, фамилия Партия/Коалиция
55-НС/02.09.2022 080300001 председател Катерина  Красимирова Янкова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300001 зам.-председател Нина Пенкова Митева ДПС
55-НС/02.09.2022 080300001 секретар Албена Константинова Златева БСП
109-НС/23.09.2022 080300001 член Стоян Петров Петков ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300001 член Цветанка Кръстева Петрова ГЕРБ
116-НС/24.09.2022 080300001 член Красимира Иванова Събева ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300001 член Боян Ангелов Василев ДБ
55-НС/02.09.2022 080300001 член Севгинар Юсеин Алиева ИТН
74-НС/16.09.2022 080300001 член Йоанна Антонова Дженкова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300002 председател Зоица Йорданова Шалтева ГЕРБ
67-НС/09.09.2022 080300002 зам.-председател Добромира Иванова Стоянова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300002 секретар Атанас Петров Петров ДБ
109-НС/23.09.2022 080300002 член Йоана  Анастасова  Димитрова БСП
55-НС/02.09.2022 080300002 член Стелияна Костадинова Иванова ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300002 член Гюлтерие Салиева Ахмедова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300002 член Зехра Мехмедова Ибрямова ДПС
55-НС/02.09.2022 080300002 член Емил Ценов Маринов ИТН
55-НС/02.09.2022 080300002 член Красимир Янков Янков ПППП
67-НС/09.09.2022 080300003 председател Ивайло Пламенов Джилянов ПППП
55-НС/02.09.2022 080300003 зам.-председател Жеко Бориславов Бобев ИТН
55-НС/02.09.2022 080300003 секретар Лада Душанова Ангелова ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300003 член Иван  Николов  Анещев БСП
116-НС/24.09.2022 080300003 член Назмие Исмаилова Хаджиева ГЕРБ
116-НС/24.09.2022 080300003 член Красимира Димитрова Янакиева ГЕРБ
103-НС/22.09.2022 080300003 член Калин Иванов Господинов ДБ
152-НС/28.09.22 080300003 член Веселин Недялков Янков ДПС
55-НС/02.09.2022 080300003 член Пламен Маринов Пенчиков ПППП
116-НС/24.09.2022 080300004 председател Огюн Реджебов Тахиров ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300004 зам.-председател Евгения  Атанасова  Добрева БСП
55-НС/02.09.2022 080300004 секретар Ирина Станимирова Петрова-Цветкова ПППП
109-НС/23.09.2022 080300004 член Десислава Андонова Георгиева ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300004 член Веселина Андонова Великова ДБ
55-НС/02.09.2022 080300004 член Бехти Бейхадинов Юсуфов ДПС
132-НС/26.09.22 080300004 член Антоанета Нейчева Узунова ИТН
55-НС/02.09.2022 080300004 член Марияна Григорова Петрова ПППП
67-НС/09.09.2022 080300004 член Йовка Николова Димитрова ПППП
116-НС/24.09.2022 080300005 председател Мариана Георгиева Иванова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300005 зам.-председател Светлозара Петрова Палабуйкова ДБ
55-НС/02.09.2022 080300005 секретар Стояна Йорданова Георгиева ПППП
55-НС/02.09.2022 080300005 член Петя  Стоянова  Николова БСП
55-НС/02.09.2022 080300005 член Станислава Христова Жечева ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300005 член Леман Исмаилова Мустафова ДПС
55-НС/02.09.2022 080300005 член Димитър Ангелов Колев ИТН
74-НС/16.09.2022 080300005 член Иваничка Маркова Джилянова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300005 член Димитрина Господинова Чобанова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300006 председател Виолета Георгиева Димитрова ИТН
116-НС/24.09.2022 080300006 зам.-председател Красимира Баева Димитрова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300006 секретар Галина Тодорова Иванова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300006 член Татяна Марева Василева БСП
55-НС/02.09.2022 080300006 член Мариана Върбанова Иванова ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300006 член Анна Бончева Димитрова ГЕРБ
103-НС/22.09.2022 080300006 член Пламен Христов Банков ДБ
55-НС/02.09.2022 080300006 член Елчин Халимов Ибрямов ДПС
55-НС/02.09.2022 080300006 член Росица Богданова Дечева ПППП
55-НС/02.09.2022 080300007 председател Пламен Маринов Петров ДБ
116-НС/24.09.2022 080300007 зам.-председател Елчин Мустафа Мехмедова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300007 секретар Димитричка Николова Ганчева ИТН
55-НС/02.09.2022 080300007 член Александър Галинов Ангелов БСП
55-НС/02.09.2022 080300007 член Теодора Иванова Душкова ВЪЗРАЖДАНЕ
138-НС/27.09.22 080300007 член Николай Енчев Стефанов ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300007 член Мариана Асенова Инджева ДПС
55-НС/02.09.2022 080300007 член Марин Янков Ралев ПППП
55-НС/02.09.2022 080300007 член Садри Осман Алиев ПППП
55-НС/02.09.2022 080300008 председател Милена Димитрова Димитрова БСП
55-НС/02.09.2022 080300008 зам.-председател Ирина Тодорова Андреева ИТН
55-НС/02.09.2022 080300008 секретар Красимира Янакиева Ралева ПППП
55-НС/02.09.2022 080300008 член Анелия Стоянова Атанасова ВЪЗРАЖДАНЕ
116-НС/24.09.2022 080300008 член Гергана Калчева Георгиева ГЕРБ
116-НС/24.09.2022 080300008 член Кристина Стоянова Славчева ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300008 член Нели Атанасова Генчева ДБ
55-НС/02.09.2022 080300008 член Танер Еркал Шаин ДПС
55-НС/02.09.2022 080300008 член Станислава Атанасова Митева ПППП
55-НС/02.09.2022 080300009 председател Димитринка  Илиева  Станчева БСП
55-НС/02.09.2022 080300009 зам.-председател Силвия Панкова Божидарова ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300009 секретар Миглена Александрова Николова ГЕРБ
116-НС/24.09.2022 080300009 член Мариана Драганова Димитрова ГЕРБ
103-НС/22.09.2022 080300009 член Мария Андреева Горчева ДБ
152-НС/28.09.2022 080300009 член Невин Нихатова Шаин ДПС
67-НС/09.09.2022 080300009 член Десислава Георгиева Жекова ИТН
55-НС/02.09.2022 080300009 член Стефани Стилиянова Илиева ПППП
55-НС/02.09.2022 080300009 член Веселина  Петрова Анастасова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300010 председател Нели Стефанова Иванова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300010 зам.-председател Райна Пламенова  Петкова БСП
55-НС/02.09.2022 080300010 секретар Мария Елена Димитрова Василева ВЪЗРАЖДАНЕ
116-НС/24.09.2022 080300010 член Денка Христова Иванова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300010 член Веселина Марева Василева ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300010 член Георги Маринов Бонев ДБ
55-НС/02.09.2022 080300010 член Перихан Ахмедова Демирова ДПС
55-НС/02.09.2022 080300010 член Васил Михайлов Димитров ИТН
55-НС/02.09.2022 080300010 член Деница  Илиева Андреева ПППП
55-НС/02.09.2022 080300011 председател Светлана  Тодорова Лазарова БСП
55-НС/02.09.2022 080300011 зам.-председател Ивелина Стефанова Василева ИТН
116-НС/24.09.2022 080300011 секретар Петьо Георгиев Иванов ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300011 член Уляна Енчева Колева ВЪЗРАЖДАНЕ
116-НС/24.09.2022 080300011 член Мариела Антонова Димитрова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300011 член Ивелин Георгиев Цветков ДБ
55-НС/02.09.2022 080300011 член Сежда Закир Мехмедова ДПС
55-НС/02.09.2022 080300011 член Румяна Иванова Петкова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300011 член Стефка Симеонова Великова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300012 председател Мирослава Илиева Генова ПППП
116-НС/24.09.2022 080300012 зам.-председател Ивелина Йорданова Панайотова ГЕРБ
152-НС/28.09.22 080300012 секретар Милка Йорданова Илиева ДПС
23-НС/23.09.2022 080300012 член Ива  Владимирова Георгиева БСП
55-НС/02.09.2022 080300012 член Петя Петрова Манолова ВЪЗРАЖДАНЕ
116-НС/24.09.2022 080300012 член Маргарита Димитрова Николова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300012 член Йорданка Димитрова Георгиева ДБ
55-НС/02.09.2022 080300012 член Айтен Салиева Демирова ИТН
55-НС/02.09.2022 080300012 член Стойка Димитрова Георгиева ПППП
55-НС/02.09.2022 080300013 председател Кристина Керчева Стоянова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300013 зам.-председател Силвия Даниелова Палабуйкова ДБ
55-НС/02.09.2022 080300013 секретар Валентина Стоянова Стефанова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300013 член Таня  Иванова  Миновска БСП
55-НС/02.09.2022 080300013 член Желка Стелиянова Симеонова ВЪЗРАЖДАНЕ
138-НС/27.09.22 080300013 член Елка Георгиева Тодорова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300013 член Тюркян Мюзелеф Бейтула ДПС
55-НС/02.09.2022 080300013 член Емил Венциславов Господинов ИТН
67-НС/09.09.2022 080300013 член Силвия Господинова Василева ПППП
55-НС/02.09.2022 080300014 председател Евдокия Тодорова Попова ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300014 зам.-председател Галина  Василева Мирчева БСП
55-НС/02.09.2022 080300014 секретар Росица Петрова Димова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300014 член Мая Григорова Иванова ГЕРБ
116-НС/24.09.2022 080300014 член Недка Георгиева Тодорова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300014 член Милена Симеонова Георгиева ДБ
55-НС/02.09.2022 080300014 член Сеза Салиева Хасанова ДПС
55-НС/02.09.2022 080300014 член Кремена Василева Янчева ИТН
55-НС/02.09.2022 080300014 член Марина Вълева Станева ПППП
55-НС/02.09.2022 080300015 председател Енчо Николов Стефанов ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300015 зам.-председател Румяна Павлова Атанасова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300015 секретар Радостина Енчева Енчева ИТН
55-НС/02.09.2022 080300015 член Живка  Иванова  Анещева БСП
55-НС/02.09.2022 080300015 член Ивелина Желязкова Симеонова ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300015 член Тинка Борисова Тодорова ДБ
55-НС/02.09.2022 080300015 член Семра Шериф Адил ДПС
138-НС/27.09.22 080300016 председател Десислава Радева Тодорова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300016 зам.-председател Валентин  Иванов Стоянов ПППП
152-НС/28.09.22 080300016 секретар Александър Стефанов Манолов ДПС
55-НС/02.09.2022 080300016 член Александър Георгиев Асенов БСП
55-НС/02.09.2022 080300016 член Ивелина Валентинова Димова ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300016 член Шукрян Мюзелеф Юсуф ДБ
55-НС/02.09.2022 080300016 член Параскева Димитрова Господинова ИТН
55-НС/02.09.2022 080300017 председател Мариан Иванов Стефанов ДПС
55-НС/02.09.2022 080300017 зам.-председател Васил Йорданов Николов ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300017 секретар Юсеин Орхан  Юсеин ПППП
55-НС/02.09.2022 080300017 член Ерджан Юсейнов Алиев БСП
109-НС/23.09.2022 080300017 член Мария Петрова Манолова Възраждане
55-НС/02.09.2022 080300017 член Смилена Христова Амерова ДБ
55-НС/02.09.2022 080300017 член Зюлейдин Зюбейдин Демиров ИТН
55-НС/02.09.2022 080300018 председател Йоана Панайотова Банкова ДБ
116-НС/24.09.2022 080300018 зам.-председател Нели Илиева Станкова ГЕРБ
67-НС/09.09.2022 080300018 секретар Дияна Георгиева Плугчиева ПППП
55-НС/02.09.2022 080300018 член Иванка Димова  Андреева БСП
55-НС/02.09.2022 080300018 член Величка Кирилова Чалъкова ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300018 член Пламен Мишев Щерев ДПС
55-НС/02.09.2022 080300018 член Михаил Иванов Душков ИТН
55-НС/02.09.2022 080300019 председател Ясен Стефанов Янев ДПС
129-НС/25.09.2022 080300019 зам.председател Лилия Димитрова Станева ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300019 секретар Стефка Михаилова Кирилова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300019 член Гинка  Симеонова Господинова БСП
55-НС/02.09.2022 080300019 член Красимир Маринов Тодоров ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300019 член Генадий Петев Пенчев ДБ
55-НС/02.09.2022 080300019 член Нейчо Александров Нейчев  ИТН
55-НС/02.09.2022 080300020 председател Петър Христов Димитров ПППП
116-НС/24.09.2022 080300020 зам.-председател Иванка Дойчева Иванова ГЕРБ
152-НС/28.09.22 080300020 секретар Ружди Хасанов Халидов ДПС
55-НС/02.09.2022 080300020 член Димитър Илиев  Димитров БСП
55-НС/02.09.2022 080300020 член Веселин Мирославов Димитров ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300020 член Мария Калева Береза ДБ
55-НС/02.09.2022 080300020 член Галя Маринова Шакир ИТН
55-НС/02.09.2022 080300021 председател Камелия Янкова Илиева ИТН
55-НС/02.09.2022 080300021 зам.-председател Биляна Георгиева Христова ПППП
116-НС/24.09.2022 080300021 секретар Тихомир Василев Николов ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300021 член Иванка Стоянова Жечева БСП
55-НС/02.09.2022 080300021 член Илиян Насер Бериша ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300021 член Виолета Стефанова Дучева ДБ
55-НС/02.09.2022 080300021 член Фетие Гюрсел Расимова ДПС
55-НС/02.09.2022 080300022 председател Мирела Миланова Благоева ИТН
55-НС/02.09.2022 080300022 зам.-председател Радка Колева Караиванова-Тодорова ГЕРБ
86-НС/19.09.2022 080300022 секретар Петър  Христов  Стефанов ПППП
55-НС/02.09.2022 080300022 член Мирослав  Неделчев Маринов БСП
55-НС/02.09.2022 080300022 член Златина Михайлова Христова ВЪЗРАЖДАНЕ
116-НС/24.09.2022 080300022 член Дарин Стефанов Гайдарджиев ГЕРБ
102-НС/22.09.2022 080300022 член Йорданка Николова Нейчева ДБ
152-НС/28.09.22 080300022 член Йордан Илиев Калоянов ДПС
67-НС/09.09.2022 080300022 член Стоян Славов Стоянов ПППП
55-НС/02.09.2022 080300023 председател Несрин Халил Минчева ПППП
152-НС/28.09.22 080300023 зам.-председател Розалия Миткова Христова ДПС
116-НС/24.09.2022 080300023 секретар Мирослава Иванова Славова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300023 член Александър Денчев Попов БСП
55-НС/02.09.2022 080300023 член Дилян Георгиев Димитров ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300023 член Таня Станчева Шопска ДБ
55-НС/02.09.2022 080300023 член Спаска Илиева Симеонова ИТН
55-НС/02.09.2022 080300024 председател Медне Джевджет Адем ДПС
55-НС/02.09.2022 080300024 зам.-председател Тюркян Осман Хасанова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300024 секретар Тюнчер Адем Амедов БСП
109-НС/23.09.2022 080300024 член Васил Димитров Василев Възраждане
116-НС/24.09.2022 080300024 член Кольо Павлов Павлов ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300024 член Незджан Шавидинова Ахмедова ДБ
55-НС/02.09.2022 080300024 член Зюбейдин Демиров Ибишев ИТН
55-НС/02.09.2022 080300025 председател Галин Събев Ганчев ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300025 зам.-председател Кръстинка Василева Михайлова-Георгиева БСП
55-НС/02.09.2022 080300025 секретар Петранка Николова Стойчева ПППП
55-НС/02.09.2022 080300025 член Петя Христова Цветкова ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300025 член Ажлян Бекир Сали ДБ
152-НС/28.09.22 080300025 член Реджеб Рашид Юмер ДПС
55-НС/02.09.2022 080300025 член Стоянка Тодорова Събева ИТН
55-НС/02.09.2022 080300026 председател Доротея Борисова Петкова БСП
55-НС/02.09.2022 080300026 зам.-председател Жанета Георгиева Димова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300026 секретар Дида Парушева Петкова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300026 член Цонка Георгиева Петрова ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300026 член Ивелина Димитрова Иванова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300026 член Диана Тодорова Гунчева ДБ
55-НС/02.09.2022 080300026 член Димитър Иванов Радков ДПС
55-НС/02.09.2022 080300026 член Виолета Богданова Стойнева-Добрева ИТН
55-НС/02.09.2022 080300026 член Пламена Галинова Петрова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300027 председател Галя Димитрова Иванова ГЕРБ
103-НС/22.09.2022 080300027 зам.-председател Анка Русева Димова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300027 секретар Насуф Яшар Рашид ДПС
55-НС/02.09.2022 080300027 член Галин Василев  Гандев БСП
55-НС/02.09.2022 080300027 член Радка Георгиева Титева - Василева ВЪЗРАЖДАНЕ
116-НС/24.09.2022 080300027 член Савина Димчева Анастасова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300027 член Деметра Веселинова Атанасова ДБ
55-НС/02.09.2022 080300027 член Анелия Богданова Димитрова ИТН
103-НС/22.09.2022 080300027 член Сияна Галинова  Петрова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300028 председател Светлина Георгиева Вълкова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300028 зам.-председател Асен Борисов Иванов ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300028 секретар Галена Маринова Кондова-Добрева ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300028 член Таня Тодорова Стефанова БСП
55-НС/02.09.2022 080300028 член Светослава Василева Коларова ДБ
55-НС/02.09.2022 080300028 член Севгин Реджебов Расимов ДПС
55-НС/02.09.2022 080300028 член Мария Йовова Димитрова ИТН
55-НС/02.09.2022 080300029 председател Стефка Илиева Димитрова ПППП
152-НС/28.09.22 080300029 зам.-председател Митко Спиров Митков ДПС
55-НС/02.09.2022 080300029 секретар Светла Дойчева Маринова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300029 член Валентина Димитрова  Попова БСП
55-НС/02.09.2022 080300029 член Петър Петков Иванов ВЪЗРАЖДАНЕ
103-НС/22.09.2022 080300029 член Петю Добрев Пенчев ДБ
55-НС/02.09.2022 080300029 член Анна Желязкова Канаврова ИТН
116-НС/24.09.2022 080300030 председател Силвия Атанасова Тодорова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300030 зам.-председател Тодор Гичев Цанев ПППП
55-НС/02.09.2022 080300030 секретар Боян Костов Коларов ДБ
55-НС/02.09.2022 080300030 член Здравка Йорданова Денчева БСП
55-НС/02.09.2022 080300030 член Галина Иванова Колева- Шилер ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300030 член Самет Исмет Юсуф ДПС
55-НС/02.09.2022 080300030 член Анка Янева Стоянова ИТН
55-НС/02.09.2022 080300031 председател Георги Йорданов  Колев БСП
55-НС/02.09.2022 080300031 зам.-председател Валентин Дойчев Георгиев ПППП
152-НС/28.09.22 080300031 секретар Николай Иванов Станев ДПС
55-НС/02.09.2022 080300031 член Илияна Данаилова Русева ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300031 член Добрин Василев Добрев ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300031 член Стелиян Пенков Стоянов ДБ
55-НС/02.09.2022 080300031 член Валентина Панчева Иванова ИТН
55-НС/02.09.2022 080300032 председател Десислава Петкова Радева-Хасанова ДПС
55-НС/02.09.2022 080300032 зам.-председател Дарина Валентинова Крумова ДБ
55-НС/02.09.2022 080300032 секретар Анелия Георгиева Иванова ИТН
55-НС/02.09.2022 080300032 член Анка Димитрова  Колева БСП
55-НС/02.09.2022 080300032 член Сибел Себайдин Али ВЪЗРАЖДАНЕ
129-НС/25.09.2022 080300032 член Анка Йорданова Сълева ГЕРБ
152-НС/28.09.2022 080300032 член Нериман Шемшединова Едает ДПС
55-НС/02.09.2022 080300032 член Марийка Маркова Колева ПППП
55-НС/02.09.2022 080300032 член Мартин Веселинов Стоянов ПППП
55-НС/02.09.2022 080300033 председател Иветта Гайковна Власова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300033 зам.-председател Василка Желязкова Тенева ДПС
116-НС/24.09.2022 080300033 секретар Гергана Валентинова Димитрова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300033 член Елена Петрова Петкова  БСП
55-НС/02.09.2022 080300033 член Георги Игнатов Жечев ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300033 член Ошнур Бекиров Салиев ДБ
55-НС/02.09.2022 080300033 член Антон Петров Андонов ИТН
55-НС/02.09.2022 080300034 председател Галя Ангелова Атанасова ПППП
55-НС/02.09.2022 080300034 зам.-председател Ради Ангелов Александров ДПС
129-НС/25.09.2022 080300034 секретар Невяна Петрова Димитрова ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300034 член Миланка Костадинова  Филева БСП
55-НС/02.09.2022 080300034 член Александра Петрова Димитрова ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300034 член Марийка Игнатова Филева ДБ
55-НС/02.09.2022 080300034 член Доника Веселинова Станчева ИТН
55-НС/02.09.2022 080300035 председател Несрин Сервет Хюсеин ДПС
74-НС/16.09.2022 080300035 зам.-председател Веселина  Маринова  Андреева ПППП
23-НС/23.09.2022 080300035 секретар Силвия  Великова  Костадинова БСП
55-НС/02.09.2022 080300035 член Анна Христова Башева ВЪЗРАЖДАНЕ
116-НС/24.09.2022 080300035 член Ана Иванова Колева ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300035 член Парешка Симеонова Медарова ДБ
55-НС/02.09.2022 080300035 член Петьо Димитров Петков ИТН
55-НС/02.09.2022 080300036 председател Валя Василева Митева ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300036 зам.-председател Лида Николова Панчева ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300036 секретар Венцислав Рафаилов Дучев ДБ
55-НС/02.09.2022 080300036 член Яница  Николова Димова БСП
152-НС/28.09.2022 080300036 член Ивелина Мирославова Мирчева ДПС
55-НС/02.09.2022 080300036 член Петя Атанасова Токанова ИТН
55-НС/02.09.2022 080300036 член Парешка Цветкова Димитрова-Оприш ПППП
55-НС/02.09.2022 080300037 председател Нена Стойкова Андреева ГЕРБ
55-НС/02.09.2022 080300037 зам.-председател Иван  Ивов  Пашанов ПППП
152-НС/28.09.22 080300037 секретар Светлана  Георгиева Костадинова БСП
55-НС/02.09.2022 080300037 член Цонка Делева Великова ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300037 член Мария Василева Стайкова ДБ
152-НС/28.09.2022 080300037 член Серпил Али Ахмед ДПС
55-НС/02.09.2022 080300037 член Женя Хараламбиева Христова ИТН
116-НС/24.09.2022 080300038 председател Татяна Димитрова Енчева ГЕРБ
74-НС/16.09.2022 080300038 зам.-председател Лилия Димитрова Станева ПППП
152-НС/28.09.2022 080300038 секретар Ирина Антонова Русева ДПС
55-НС/02.09.2022 080300038 член Димитричка Петрова  Николова БСП
55-НС/02.09.2022 080300038 член Събка Маринова Маринова ВЪЗРАЖДАНЕ
55-НС/02.09.2022 080300038 член Стоянка Петрова Стоянова ДБ
55-НС/02.09.2022 080300038 член Мартина Красимирова Стойкова ИТН