ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 925/ 27.07.22 г. е допуснато изменение на ПУП - ПРЗ в обхвата на кв. 143, 142 и 170 по ПУП на кв. „Балик",  гр. Балчик, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-20/ 13.06.22 г.     
Прикачени файлове: