ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 929/ 27.07.22 г. е допуснато изработването на ПУП- ПЗ за ПИ 02508.55.69, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, „Промишлена Зона", в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствено  -"Пп", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-19/ 03.06.22 г.            


Прикачени файлове: