ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 749/ 16.06.22 г. е допуснато изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 02508.81.170 по КК на гр. Балчик, м-т. „Двете чешми", община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застояване -"Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-15/ 10.05.2022 г.      


Прикачени файлове: