публикувано на 30.03.2022 г.

Отдаване на тротоарни площи - общинска собственост по алея "Двореца", гр. Балчик
за периода 01.04.2022 г. - 30.09.2022 г.

СПИСЪК С ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ

Фирма Тротоарно право № Сума ДДС Общо сума с ДДС
1 "Топ - Ер 2009" ЕООД 1 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
2 "Пърлс БГ" ООД 2 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
3 СД "Здравец 50-52" 3 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
4 ЕТ "Гала 08 - Галя Иванова" 5 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
5 "Овчаров Гини" ЕООД 6 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
6 ЕТ "Дисконт - Красимир Дамянов" 14 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
7 "Сантоли" ЕООД 15 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
8 "Адмирал 81" ЕООД 16 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
9 ЕТ "Росини - Русанка Сивкова" 17 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
10 ЕТ "Димитър Сивков - Мими" 18 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
11 "Родинови" ООД 19 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
12 "ДанаНова" ООД 20 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
13 "Идея Арт Николай Ангелов" ЕООД 22 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
14 "Теди Арт - 70" ЕООД 23 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
15 ЕТ "Илка Илиева - Морски Свят" 24 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
16 "Булком Силвър" ООД 25 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
17 "Форсина" ЕООД 26 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
18 ЕТ "Краско - 72 - Красимир Киряков" 27 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
19 "Паркинги и гаражи - Балчик" ЕООД 28 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
20 ЕТ "Джидо - Стефка Николова" 35 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
21 ЕТ "Стив - Станимир Станчев" 37 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
22 Димитринка Илиева Станчева 38 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
23 "Он пойнт трейд" ООД 40 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
24 "Здравец 2000" ЕООД 42 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
25 "Рингс Комерс" ЕООД 43 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
26 "Балчик плаза" ООД 44 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
27 "Леков Интернешънъл" ООД 47 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
28 ЕТ "Крис - Йоско Григоров" 48 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
29 "Ондин" ООД 49 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
30 ЕТ "Кактус - Михаил Михайлов" 50 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
31 "Айсберг" ЕООД 51 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

Срок за плащане до 15.04.2022 г.

На платилите в срок ще бъде издадено разрешително за извършване на търговска дейност.

Местата с одобрените кандидати, за които не са заплатени в срок дължимите суми, ще бъде открита нова процедура за отдаване под наем.


Публикация на Обявената процедура - тук.