• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано 30.03.2022 г.


Отдаване на тротоарни площи - общинска собственост по алея "Двореца", гр. Балчик
за периода 01.04.2022 г. - 30.09.2022 г.

СПИСЪК С ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ

Фирма Тротоарно право № Сума ДДС Общо сума с ДДС
1 "Топ - Ер 2009" ЕООД 1 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
2 "Пърлс БГ" ООД 2 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
3 СД "Здравец 50-52" 3 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
4 ЕТ "Гала 08 - Галя Иванова" 5 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
5 "Овчаров Гини" ЕООД 6 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
6 ЕТ "Дисконт - Красимир Дамянов" 14 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
7 "Сантоли" ЕООД 15 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
8 "Адмирал 81" ЕООД 16 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
9 ЕТ "Росини - Русанка Сивкова" 17 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
10 ЕТ "Димитър Сивков - Мими" 18 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
11 "Родинови" ООД 19 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
12 "ДанаНова" ООД 20 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
13 "Идея Арт Николай Ангелов" ЕООД 22 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
14 "Теди Арт - 70" ЕООД 23 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
15 ЕТ "Илка Илиева - Морски Свят" 24 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
16 "Булком Силвър" ООД  25 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
17 "Форсина" ЕООД 26 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
18 ЕТ "Краско - 72 - Красимир Киряков" 27 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
19 "Паркинги и гаражи - Балчик" ЕООД 28 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
20 ЕТ "Джидо - Стефка Николова" 35 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
21 ЕТ "Стив - Станимир Станчев" 37 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
22 Димитринка Илиева Станчева 38 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
23 "Он пойнт трейд" ООД 40 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
24 "Здравец 2000" ЕООД 42 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
25 "Рингс Комерс" ЕООД 43 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
26 "Балчик плаза" ООД 44 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
27 "Леков Интернешънъл" ООД 47 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
28 ЕТ "Крис - Йоско Григоров" 48 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
29 "Ондин" ООД 49 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
30 ЕТ "Кактус - Михаил Михайлов" 50 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.
31 "Айсберг" ЕООД 51 915,00 лв. 183,00 лв. 1 098,00 лв.

Срок за плащане до 15.04.2022 г.

На платилите в срок ще бъде издадено разрешително за извършване на търговска дейност.

Местата с одобрените кандидати, за които не са заплатени в срок дължимите суми, ще бъде открита нова процедура за отдаване под наем.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

публикувано 24.02.2022 г.

УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикНа основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.22, 23 и 24, ал. 2 от НОАМТЦУ на ОбС-Балчик и Заповед  №158/21.02.2022 г. на Кмета на Община Балчик

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

процедура за отдаване на свободни тротоарни площи, общинска собственост, по алея "Двореца" в град Балчик

при следните параметри:

 

 

1. Цел на процедурата: Отдаване на тротоарни площи за извършване на търговска дейност, съгласно одобрена от Кмета на Община Балчик схема за ползване на тротоарна площ

2. Тротоарна такса в размер на 915,00 лв. /1 098,00 лв. с вкл. ДДС/ за 3 кв.м.

3. Отдаваните под наем площи са за извършване на търговска дейност с предмет - сувенири, бижутерия, сладолед, количка за бързо хранене, ядки, цветя, печатни изделия, пакетирани подправки, бюро за обмяна на валута, съгласно Схема.

4. Периода за отдаване на площите е от 01.04.2022г. - 30.09.2022г.

5. Условия за участие:

            -   Всеки кандидат има право да участва само за един обект;

            -  Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадената му тротоарна площ, съгласно одобрената схема;

С предимство се  класират търговци с адресна регистрация на територията на Община Балчик, инвалиди и социално слаби.

Фирмите, кандидатстващи за тротоарна площ - общинска собственост по алея „Двореца" /дясна страна - посока „Двореца"/ с предмет на дейност - продажба на сладолед при евентуалното спечелване на съответното място следва да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и свързване към системата на Община Балчик /гл. електромер на Община Балчик/. Разходите се поемат от фирмата кандидатстваща за тротоарната площ.

Преди започване на дейността де се съзира съответното длъжностно лице от ОбА - Балчик /Добри Добрев - гл. енергетик, тел. 0895/554 036/, като му се предоставят начални данни и дата на засичане. Същото да бъде извършено и в края на летният сезон /не по-късно от 05.10.2022 г./, за да се определи сумата за плащане.

Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска собственост по алея „Двореца" /дясна страна - посока „Двореца"/ с предмет на дейност - продажба на сувенири и др., след евентуално спечелване на мястото следва при упражняване на търговската дейност да използват единствено електричество за осветление. Същите могат да използват гл. електромер на Община Балчик или да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и свързване към системата на Община Балчик, като разходите се поемат от фирмата кандидатстваща за тротоарната площ. В края на летният сезон ще им бъде определена сума за плащане от Община Балчик

6. Документи за участие:

               -  Заявление - декларация за участие по образец;

               - Декларация в свободен текст, отразяваща желанието на фирмата, отнасящо се до използване на електроенергия по време на летния сезон - Приложение №1;

               - Декларация, че лицето ще спазва предмета на дейност на отдаденото тротоарно право - Приложение №2.

7. Комплектите с необходимите документи се получават от стая №105, отдел "ОХССД" в ОбА - Балчик

8. Срокът за приемане на предложения за участие е от 25.02.2022 г. до 11.03.2022 г. до 15.30 ч. в Информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл. "21 -ви Септември" № 6.

       В седем дневен срок след крайната дата на приемане на предложенията за участие, комисията разглежда постъпилите заявления и изготвя списък на одобрените кандидати. Списъкът се представя за съгласуване на Кмета на Община Балчик, след което се поставя на видно място на информационното табло в Община Балчик и се публикува в интернет страницата на общината - www.balchik.bg.

9.Одобрените кандидати следва да заплатят дължимите суми в срок до 15.04.2022г. на касата на Община Балчик. Тротоарните площи /места, съгласно одобрена схема/, за които не е заплатена такса в срок ще бъдат предоставени на други кандидати.

      На всички одобрени и заплатили в срок ще бъдат изготвени Разрешителни за извършване на търговска дейност.

10. За справки и допълнителна информация: 0579/710 54 - Силвия Николова - гл. специалист Наеми