• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 196/ 01.03.22 г. е допуснато изработването на Изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.506.9  по КК на с. Кранево, общ. Балчик, м-т. „Поляните", в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1"., съгласно преписка с  вх. № УТ-2002-9/ 04.02.22 г.          
Прикачени файлове: