• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 195/ 01.03.22 г. е допуснато изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 18160.110.20 по КК на Гурково, общ. Балчик,
в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствена "Пп", с конкретното предназначение за „ПСД", съгласно преписка с  вх. № УТ-2060-6/ 07.02.22 г.          Прикачени файлове: