• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Информация, декларации и образци:


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК (PDF)

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК (PDF)


Информация за вида и размера на данъчните си задължения може да получите онлайн на адрес:

https://balchik.imeon.bg с Egde, Chrome или Mozilla Firefox  !!!!

За целта е необходимо да изберете вход с ЕГН и КИН /Клиентски идентификационен номер/.


Клиентският номер може да бъде получен лично
или представител с нотариално заверено пълномощно/срещу попълнено искане/  от Общинска данъчна служба на адрес: гр. Балчик, пл. "21 септември" №6.

За допълнителна информация - тел.: 0579 71089, 72849 и 71066.


БЮДЖЕТНА СМЕТКА


Може да заплатите вашите данъчни задължения и чрез услугите на: