• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Информация, декларации и образци:


Информация за вида и размера на данъчните си задължения може да получите и да платите онлайн на адрес: https://balchik.imeon.bg със следните браузъри: Egde, Chrome или Mozilla Firefox

За целта е необходимо да изберете вход с ЕГН и КИН /Клиентски идентификационен номер/.

Клиентският номер може да бъде получен лично или представител с нотариално заверено пълномощно

/срещу попълнено искане/  от Общинска данъчна служба на адрес: гр. Балчик, пл. "21 септември" №6.


Възможност за заплащане на местни данъци и такси чрез портала на Министерството на електронно управление

Уведомяваме Ви, че считано от 01.03.2024 г. има възможност за проверка на задължения за местни данъци и такси по данни от общинските администрации и тяхното заплащане по електронен път.

За да ползвате услугата е необходимо да имате активен профил на физическо и/или юридическо лице в Моето пространство - egov.bg.

За регистрация в МОЕТО ПРОСТРАНСТВО на https://egov.bg/wps/portal/egov/


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК (PDF)

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК (PDF)


За допълнителна информация - тел.: 0579 71089, 72849 и 71066.


БЮДЖЕТНА СМЕТКА


Може да заплатите вашите данъчни задължения и чрез услугите на: