ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 569/ 21.05.21 г. е допуснато изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.506.233 по КК на с. Кранево м-т. „Поляните", община Балчик, съгласно преписка с  вх.  УТ-2060-5/ 05.03.21 г.; вх. УТ-2060-5-002/ 26.04.21  г.        Прикачени файлове: