ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 166/ 15.02.21 г. е допуснато изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.505.310 по КК на с. Кранево м-т. „Поляните", община Балчик, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-2/ 26.01.21 г.   
Прикачени файлове: