• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 88/ 25.01.21 г. е допуснато изработването на ПУП - ПР за УПИ XXXV (ПИ 53120.504.392) и УПИ XXXVI (ПИ 53120.504.389) кв. 35 по плана на в.з. „Изгрев", гр. Балчик, община Балчик, с цел промяна на общата регулационна граница., съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-20/ 30.12.20 г. 


Прикачени файлове: