• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 16/ 06.01.2021 г. е допуснато изработването на ПУП - ПРЗ за УПИ II и УПИ XXV кв. 29 по плана на гр. Балчик, община Балчик, ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот с устройствена зона   предимно производствено  -"Пп", съгласно преписка с  вх. № УТ-2002-18/ 01.12.2020 г.           


Прикачени файлове: