• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-23/ 02.12.2020 г. ПУП - ПЗ за ПИ 39459.505.20 по КК на м-т „Поляните", с. Кранево, Община Балчик.

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.         Прикачени файлове: