• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано 01.12.2020 г.

Обявление на заповед на кмета на общината по чл. 124а от ЗУТ


Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1351/ 23.11.2020 г. е допуснато изработването на ПУП- ПЗ за ПУП - ПРЗ на в.з. „Бели скали" за ПИ 02508.51.555 по КК на гр. Балчик, община Балчик, с отреждане за вилно застрояване /Ов/, съгласно преписка с  вх. № УТ-2002-11/ 13.08.2020 г

               


Прикачени файлове: