• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 16.11.2020 г.

Община Балчик съобщава, на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, със заповед № 1316/ 11.11.2020 г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) -ПУП- ПРЗ за УПИ VIII, кв. 316 ( ПИ 02508.87.91) по плана на гр. Балчик, община Балчик

Прикачени файлове: