• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 28 от 13.09.2018 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Отчет за дейността на общински съвет - Балчик за периода месец януари - юли 2018 година

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС

ЗА ИНФОРМАЦИЯ