• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Уведомление за ПУП-План за застрояване на имот №02508.55.229, по кад.карта на гр.Балчик

Прикачени файлове: