• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Уведомление за "Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на имот (ПУП-ПРЗ)", с.Кранево ПИ 39459.503.34, общ.Балчик

Прикачени файлове: