Уведомление от Караджов и "ВЕНЕТА 78" за "Пристройка към обществена пералня" в УПИ XII-370, кв.11, с. Кранево, ул. "Дунав" №25 ПИ 39459.501.370, общ.Балчик

Прикачени файлове: