• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

инв. предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I- /за отдих/ в кв. 2 по плана на к.з. "Двореца", гр. Балчик, с цел образуване на два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане на урегулираните поз. имоти - "за техническа инфраструктура" и "за отдих" в кв. 2 по плана на к.з. "Двореца", гр. Балчик, с възложител община Балчик

Прикачени файлове: