• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване на имот за УПИ I и УПИ II, кв. 246 по к. к. на с. Кранево, с цел обединяване на двата УПИ, изготвяне на ПЗ за новообразувания УПИ с отреждане на "ок" - за културно застрояване, с възложител Руминела Ненова - представиел на "Стела турс 2001" ЕООД

Прикачени файлове: