• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

План за застрояване на имот (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 02508.55.231 гр. Балчик, общ. Балчик с цел отреждане на новообразуваните имоти за "Пп - за застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения".

Прикачени файлове: