• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ИП за "Изграждане на жилищна сграда и водовземно съоръжение" в ПИ 53120.14.9 (стар идентификатор: 014009), с площ 2489 кв.м, м-ст "Фитята", землище на с. Оброчище, общ. Балчик.

Прикачени файлове: