• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Очакваме Вашите предложения и становища, относно промени в


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК.


Моля щракнете тук за да видите проекта за промени и допълнения на НОАМТЦУ на територията на Община Балчик.


( Секция "Общински съвет" --> "Проекти и изменения на Нормативни документи" --> "Проекти на Наредби"

  --> "01.12.2015 г. - Проект за изменения и допълнения в действащата НОАМТЦУ на територията на Община Балчик" )