• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Приложение 11-А

СПИСЪК


на служителите от Община Балчик, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания


или при няколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик за 2014 година


В Балчик

Месторабота

 

Длъжност

 

Направление

Маршрут


1

Радка Петрова

ОбА-Балчик


чистач


Балчик

кв.Балик


2

Марияна Николова Кирова

ОбА-Балчик


чистач


Балчик

кв.Балик


3

Наталия Красимирова Тенева

ОбА-Балчик


Техн.изп.Бюф.


Балчик

кв.Балик


4

Елена Ангелова Иванова

ОбА-Балчик


Техн.изп.Бюф.


Балчик

кв.Балик


5

Янка Дечева

ОбА-Балчик


връчител НП


Балчик

кв.Балик


6

Стефка Кирчева

ДСП


МС


Балчик7

Веска Михайлова

ДСП


МС


Балчик8

Николинка Лефтерова

ДСП


санитарка


Балчик9

Жулиета Колева Цонева

ДСП


санитарка


Балчик10

Василка Георгиева Смокова

ДСП


санитарка


Балчик11

Биляна Георгиева Христова

ДСП


санитарка


Балчик12

Милка Кирова Тодорова

ДСП


санитарка


Балчик13

Виолета Стефанова Върбанова

ДСП


санитарка


Балчик14

Силвена Бойчева Кръстева

ДСП


санитарка


Балчик15

Мехмед Юсниев Алиев

ДСП


общ работник


Балчик16

Валентина Г. Дикова

Автогара


касиер


Балчик

кв.Балик


17

Веселина Андреева

Автогара


касиер


Балчик

кв.Балик


18

Иванка И. Златева

Автогара


чистач


Балчик

кв.Балик
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 11-Б
 СПИСЪК


НА  СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БАЛЧИК ,


пътуващи от местоживеене до месторабота за 2014 r. в населени места в рамките на общината


 

 

 

 

 

 

 

 


N

Имена

Училище

Постъпил

длъжност

Образование

Специалност

Посока на път.


1

Марияна Симеонова

ОУ и ЦДГ Сокол.

2006

МС - ЗК

В

МС

Балчик


2

Здравка Иванова Косева

Оброчище,Кранев

2000

МС - ЗК

ПВ

МС

Църква


3

незаета

СенокосОУ,ЦДГ

2014

МС - ЗК

ПВ

МС

Балчик


4

Сезер Джеват Махмуд

ОбА - Балчик


вътр. одитор

В


Соколово


5

Димитър П. Димитров

ОбА - Балчик


гл. експерт

В


Оброчище


6

Марина Ветренска

Км.Стражица


счетоводителБалчик


7

Хатидже Шериф Сюлейман

Км.Стражица


домакин ЦДГБалчик


8

Ахмед Шукриев Фазлиев

ОБП "БКС"


работникСоколово СПИСЪК


НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ  УЧИЛИЩАТА  И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2014 r. (УЧЕБНА 2013/2014)


 В населени места в рамките на общината


 

 

 

 

 

 

 

 


N

Имена

Училище

Постъпил

длъжност

Обр

Специалност

Посока на път.


1

Илия Тодоров Димитров

ОУ-Сенокос

2005

бълг. и р.ез.

В

БЕ и РЕ

Балчик


2

Станимир Желев Станчев

ОУ - Сенокос

2009

възпитател

в

история,геогр

Балчик


3

Петя Костадинова Тодорова

ОУ - Сенокос

2102

възпит.прог.ст.

В

БЕЛ

Балчик


4

Павлин Михайлов Павлов

ОУ-Соколово

1983г.

математика

В

математика

Балчик


5

Величка Иванова Кирова

ОУ-Соколово

2008

БЕл

В

БЕЛ

Балчик


6

Марияна Йорд. Костадинова

ОУ-Соколово

2005

биология

ПВ

биол., хим,....

Балчик


7

Димитрина Пенчева Лазарова

ОУ-Соколово

2009

възпитател

ПВ

НУП

Балчик


8

Антон Иванов Симеонов

ОУ-Соколово

2010

възпитател

В

Труд и техн.

Балчик


9

Пенка Панайотова - зам.

ПУИ с. Кранево

2011

възпитател

ПВ

БЕЛ

Балчик


10

Миланка Филева

ПУИ с. Кранево

2012

учител-логопед

В

НУП, лог.

Балчик


11

Цветелина Симеонова

ОДК Балчик

2012

учител танци

В

хореограф

Сенокос


12

Наталия Николаевна Добрева

СОУ-Оброчище

1992

руски език

в

РФ

Църква


13

Валентина В. Желева

Гурково

1995

директор

ПВ

ПУП

Балчик


14

Евгения Кирилова Начева

Гурково

2012

детска уч.

ПВ

ПУП НУП

Балчик


15

Флора Иванова Начева

Стражица

1985

директор

В

ПУП

Балчик


16

Димитричка М.Станчева

Стражица

2003

детска уч.

ПВ

ПУП

Балчик


17

Мария Николова Цонева

Ляхово

1985

директор

В

ПУП

Балчик


18

Надя Петрова Митева

Ляхово

2009

детска уч.

ПВ

ПУП

Балчик


19

Стоянка Й. Георгиева

Соколово

2001

детска уч.

ПВ

ПУП

Балчик


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение 11-В
 СПИСЪК


на служителите в Община Балчик , пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно за 2014


приходящи от други общини, когато в община Балчик няма регистрирани безработни граждани


от същата специалност и квалификация


N

Имена

Месторабота

Постъпил

длъжност

Обр

Специалност

Посока на път.


1

Дорка Вичева

ОбА - Балчик


р-л на ЗВО

В


Добрич


2

Любка Гетева

ОбА - Балчик


гл.вътр.одитор

В


Добрич


3

Женя Манолова

ОбА - Балчик


Гл.юрисконсулт

В


Варна


4

Милен Данчев Йорданов

ОбА - Балчик


Ст.юрисконсулт

В


Добрич


5

Емилия Канева Стоянова

Км. Сенокос


ст.спец.бюджет

В


Добрич 

 

 

 

 

 

СПИСЪК


на педагогическите специалисти ОТ  УЧИЛИЩАТА  И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БАЛЧИК ,


пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно за 2014 r. ( УЧ. 2013/2014)


приходящи от други общини, когато в община Балчик няма регистрирани безработни граждани


от същата специалност и квалификация


N

Имена

Училище

Постъпил

длъжност

Обр

Специалност

Посока на път.


1

Янита Вълчева Димитрова

СОУ "Хр.Ботев"

2009

Химия и ООС

В

химия,биол.

Добрич


2

Таня Борисова Георгиева

СОУ"Хр.Ботев"

2011

възп.нач.етап

В

НУП

Добрич


3

Маринела Александрова Данева

СОУ"Хр.Ботев"

1982

български език

В

БЕЛ

Варна


4

Диляна Павлова Бангеева

СОУ"Хр.Ботев"

2013

български език

В

БЕЛ

Добрич


5

Валентина Жекова Георгиева

СОУ"Хр.Ботев"

2012

възп.нач.етап

В

НУП

Добрич


6

Таня Петева Давидкова

СОУ"Хр.Ботев"

2012

Биология и ЗО

В

Биологиия

Варна


7

Евгений Атанасов Георгиев

ОУ"Кирил и Мет."

2009

учител Музика

в

Муз.педаг.

Добрич


8

Светла Дикова Милева

ОУ"Кирил и Мет."

2010

възпитател нач.степен

в

ПУНУП

Добрич


9

Мирослава Димитрова Григорова

ОУ"Кирил и Мет."

2012

възпитател нач.степен

в

ПУНУП

Добрич


10

Даниела Георгиева Петрова

ОУ"Кирил и Мет."

2012

възпитател нач.степен

в

ПУНУП

Добрич


11

Светла Георгиева Симеонова

ОУ "Антим І"

2013

ст. Учител

В

ПУНУП

Добрич


12

Евгения Георгиева Георгиева

ПГ за КОС

2009

руски език

В

БФ, РФ

Добрич


13

Наталия Петкова Жекова

ПГ за КОС

2012

учител

В

Технологии

Добрич


14

Георги Йорданов Колев

ОУ-Сенокос

2011

учител

В

физика, мат.

Добрич


15

Румяна Василева Стоянова

ОУ-Сенокос

1992г.

нач.учител

В

НУП

Добрич


16

Костадина Хр. Гаврилова

ОУ-Сенокос

1992r.

нач.учител

В

НУП

Добрич


17

Марияна Недева Николова

ОУ-Сенокос

1989г.

нач.учител

В

НУП

Добрич


18

Марияна Дим. Стоянова

ОУ-Сенокос

1989

нач.учител


НУП

Добрич


19

Мария Петрова Драганова

ОУ-Сенокос

1997r.

нач.учител

ПВ

НУП

Добрич


20

Дарина Дим. Йорданова

ОУ-Сенокос

1987г.

уч.биол.хим

ПВ

биол.хим.муз

Добрич


21

Емил Янков Енев

ОУ-Сенокос

1998r.

уч.физкулт.

В

ист,физк.

Добрич


22

Веселин Касабов

ОУ-Сенокос

2013

БЕЛ

В

БЕЛ

Добрич


23

Кармен Николова Йорданова

ОУ-Сенокос

1995 г.

нач.учител

В

НУП

Добрич


24

Нора Иванова Трифонова

ОУ-Сенокос

2009

нач.учител

ПВ

НУП

Добрич


25

Маргарита Христова Белева

ОУ - Сенокос

2012

възпит.прог.ст.

В

БЕЛ,история

Добрич


26

Светла Иванова Георгиева

ОУ - Сенокос

2013

възпитател

В

инж.магистър

Добрич


27

Росица Тодорова Койнова

СОУ-Оброчище

2010

директор

В

НУП

Добрич


28

Анна Георгиева Колева

СОУ-Оброчище

1997

нач.учител

В

НУП

Добрич


29

Веска Тодорова Кулева

СОУ-Оброчище

1998r.

нач.учител

В

НУП

Добрич


30

Марияна Георг. Карова

СОУ-Оброчище

1983

нач.учител

ПВ

НУП

Добрич


31

Стоян Василев Каров

СОУ-Оброчище

1996

нач.учител

ПВ

НУП

Добрич


32

Венелина Ст.Петрова

СОУ-Оброчище

2002

информат.

В

информат.

Добрич


33

Маргарита Христова Дамянова

СОУ-Оброчище

2013

учител

В

БЕЛ

Добрич


34

Даринка Дикова Стойчева

СОУ-Оброчище

2000

биология,геогр.

В

биология,хим

Добрич


35

Севдалина Й. Димова

СОУ-Оброчище

1996

нач.учител

В

НУП,музика

Добрич


36

Събка Николова Ганчева

СОУ-Оброчище

2011

възпитател

В

БЕЛ ист.

Добрич


37

Стоянка Дичева Христова

СОУ-Оброчище

2012

възпитател


НУП

Добрич


38

Иван Колев Иванов

СОУ-Оброчище

2002

труд и техн.

ПВ

уч.по практик.

Добрич


39

Красимира Христова Герджикова

СОУ-Оброчище

2012

нач. учител

В

НУП и ПУП

Добрич


40

Павлина Стоянова Тодорова

СОУ-Оброчище

1992

математ.

В

математ.

Добрич


41

Златозара Петкова

СОУ Оброчище

2007

физика

В

химия,физика

Добрич


42

Галин Ангелов Желязков

СОУ-Оброчище

2000

философия

В

НУП,психолог

Добрич


43

Миглена Кост.Христова

СОУ-Оброчище

1998

история

В

история,геогр

Добрич


44

Галина Станкова Георгиева

СОУ-Оброчище

2013

учител

В

англ.ез

Добрич


45

Жени Божидарова Тодорова

СОУ-Оброчище

2011

възпитател

В

ПУНУП

Добрич


46

Йорданка Димитрова Кънчева

СОУ-Оброчище

2013

учител


НУП

Добрич


47

Татяна Димитрова Иванова

СОУ-Оброчище

2013

възпитател

В

НУП

Добрич


48

Ивелина Георгиева Русева

СОУ-Оброчище

2013

възпитател

В

НУП

Добрич


49

Недрет Ибрахимова Мустафа

СОУ-Оброчище

2012

нач. Възпитател

В

НУП

Добрич


50

Миглена Христова Драгнева

СОУ-Оброчище

2012

нач. възпитател

В

ПНУП

Добрич


51

Марияна Василева Стойкова

СОУ-Оброчище

2013

възпитател

В

НУП

Добрич


52

Юлия Симеонова Нуредин

СОУ-Оброчище

1994

учител

В

ПУНУП

Добрич


53

Марина Петрова Петрова

СОУ-Оброчище

2013

възпитател

в

НУП

Добрич


54

Йорданка Стефанова Матеева

ОУ - Соколово

2005

Директор

В

Нач.учител

Добрич


55

Марияна Трендафилова

ОУ-Соколово

1985

нач.учител

В

НУП

Добрич


56

Василка Ив. Костадинова

ОУ-Соколово

1974r.

нач.учител

ПВ

НУП

Добрич


57

Митка Великова Найденова

ОУ-Соколово

1992r.

нач.учител

В

НУП

Добрич


58

Васил Атанасов Василев

ОУ-Соколово

1979r.

възпит

В

НУП

Добрич


59

Иван Христов Христов

ОУ-Соколово

1979r.

възпит

В

химия,физика

Добрич


60

Валентин Йорданов Стоилов

ОУ-Соколово

2009'

история и геогр.

в

История и география

Добрич


61

Севдалина Петкова Димитрова

ОУ Соколово

2012

нач. Възпитател

ПВ

НУП

Добрич


62

Мима Сапунджиева

ПУИ с. Кранево

2002

директор

В

история

Добрич


63

Иванка Маринова

ПУИ с. Кранево

2006

психолог

В

психология

Добрич


64

Нели Жекова Христова

ПУИ с. Кранево

2001

възпитател

В

ПУНУП

Добрич


65

Галя Боева

ПУИ с. Кранево

2013

ст.учител

В

физика, мат.

Добрич


66

Кица Жекова Димитрова

ПУИ с. Кранево

2001

ст.възпитател

В

ПУНУП

Добрич


67

Йордан Кирилов Христов - зам.

ПУИ с. Кранево

2010

възпитател

ПВ

труд. и изобр.

Добрич


68

Кремена Костадинова Димитрова

ПУИ с. Кранево

2007

учител БЕЛ

В

БФ

Добрич


69

Валентин Вълчев - зам.

ПУИ с. Кранево

2011

възпитател

В

Соц. дейн.

Добрич


70

Вела Георгиева

ПУИ с. Кранево

2013

учител

В

Технологии

Добрич


71

Димитър Георгиев

ПУИ с. Кранево

2013

възпитател

В

Спец. Предм.

Добрич


72

Боянка Тончева Иванова

ПУИ с. Кранево

1990

нач.учител

ПВ

НУП

Варна


73

Галин Ангелов Грудев

ПУИ с. Кранево

2000

учител

В

педагогика

Варна


74

Галина Веселинова Вълчева

ПУИ с. Кранево

2001

ст.възпитател

В

технолог

Варна


75

Иван Иванов

ПУИ с. Кранево

2011

възпитател

В

Дефектол.

Варна


76

Марина Маринова

ПУИ с. Кранево

2004

учител

В

ПОТТ

Варна


77

Горанка Минчева Дянкова

ПУИ с. Кранево

1996

уч.математика

В

Математика

Варна


78

Дияна Гочева Неделчева

ПУИ с. Кранево

1987

нач.учител

ПВ

НУП

Варна


79

Иванка Петрова Ганчева

ПУИ с. Кранево

1995

ст.възпитател

В

НУП

Варна


80

Искра Йонкова Михова

ПУИ с. Кранево

1988

нач.учител

ПВ

НУП

Варна


81

Мая Желязкова Шопова

ПУИ с. Кранево

2006

ст.възпитател

В

НУП

Варна


82

Надя Владимирова Христова

ПУИ с. Кранево

2001

учител спец.пр.

В

инж.магистър

Варна


83

Стоянка Динева Христова

ПУИ с. Кранево

2001

нач.учител

В

НУП

Варна


84

Филка Кирова Милкова

ПУИ с. Кранево

2003

възпитател

В

Спец.педаг.

Варна


85

Димитър Колев Драганов

ПУИ с. Кранево

2004

възпитател

В

история

Варна


86

Бонка Желязкова Лазарова

ЦДГ Оброчище

1983

детска уч.

ПВ

ПУП

Добрич


87

Елена Иванова Йорданова

ЦДГ Оброчище

1986

детска уч.

ПВ

ПУП

Добрич


88

Румянка Симеонова Иванова

ЦДГ Оброчище

1983

детска уч.

В

ПУП НУП

Добрич


89

Виолета Богданова Стойнева

ЦДГ Оброчище

2004

детска уч.

В

ПУП НУП

Добрич


90

Ивелина Христова Енчева

ЦДГ Оброчище

1989

детска уч.

В

ПУП НУП

Добрич


91

Радка Симеонова Андреева

ЦДГ Безводица

1976

директор

ПВ

ПУП

Добрич


92

Десислава Георгиева Колева

ЦДГ Безводица

2013

детска уч.

ПВ

ПУП

Добрич


93

Керанка Г. Пейчева

ЦДГ Сенокос

1992

директор

В

ПУП

Добрич


94

Велина Георгиева Димова

ЦДГ Дропла

2003

детска уч.

В

ПУП

Добрич


95

Пенка Маринова Дякова

ЦДГ Дропла

1989

директор

ПВ

ПУП

Добрич


96

Донка Стеф. Дерменджиева

ЦДГ Соколово

1985

детска уч.

ПВ

ПУП

Добрич


97

Ана Кръстева Минчева

ЦДГ Пряспа

1980

директор

ПВ

ПУП

Добрич


98

Еленка Костадин.Желева

ЦДГ Пряспа

2002

детска уч.

ПВ

ПУП

Добрич


99

 Гюкчен Мурадова Якубова

ЦДГ Пряспа

1995

пом.възпитател

ССп

пом.възп.

Добрич


100

Емилия Колева Димитрова

ЦДГ Кранево

2009

детска уч.

В

ПУП

Добрич


101

Ивета Кръстева Пеева -титул.

ЦДГ№3 Балчик

2009

учител по муз.

В

муз.педаг.

Добрич


101а

Станислава Костадинова-зам.

ЦДГ№3 Балчик

2012

учител по муз.

В

муз.педаг.

Добрич